Våra tjänster

Hos oss får du behovsanpassad HR med allt från att sätta strukturen och hitta de bästa processerna till att ta fram långsiktiga strategier och coacha ledning och medarbetare.

Inhouse HR & Flex-support

Vi kan allt inom HR och erbjuder dig som har ett brett behov av stöd två olika HR-tjänster; Inhouse HR på plats i företagets namn, eller flexibel HR-support på några timmar i månaden vid behov.

Attraction & Recruitment

Våra tjänster inom Attraction & Recruitment handlar om att attrahera och behålla rätt personal till företag oavsett storlek, bransch eller skede. Vi gör detta i företagets eget varumärke, där vi hjälper till med allt från rekrytering, employer branding-arbete, karriärsida till onboarding-processen i projektform enligt behov.

Development &  coaching

Development handlar om ett kontinuerligt och livslångt lärande. Genom att ta ett aktivt och medvetet grepp om din utveckling och ditt lärande vässar du din kompetens och din förmåga att möta morgondagens krav.

Community & Network

Nätverkande, utbyte, samarbete, teamkänsla och gemenskap är viktigt för oss. Därför har vi från september 2021 vårt egna kontor, FAB Corner, i Norrköping där vi bjuder in till nätverksträffar inom HR, ledarskap och omvärldsbevakning, frukostar, mingel, utbildningar, workshops och flex-kontorsplatser. Kontakta oss för mer information eller följ oss på våra sociala medier!