Våra tjänster

Hos oss får du behovsanpassad HR med allt från att sätta strukturen och hitta de bästa processerna till att ta fram långsiktiga strategier och coacha ledning och medarbetare.

Inhouse HR

Med insikten om att medarbetare är den viktigaste resursen i ditt företag eller organisation kan du med en behovsanpassad HR anlita vass HR kompetens när du behöver. Inhouse HR innebär att HR arbetet sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR. Vi sitter på plats hos dig eller så jobbar vi remote – du väljer.

Inhouse rekrytering

När det är dags att rekrytera in viktig personal till ditt företag men saknar resurser och/eller kompetens kan det vara optimalt att hyra in en rekryterare som arbetar inhouse på företaget. Inhouse rekrytering innebär alltså att all rekrytering sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR.

HR coach

Idag möter du ständigt nya situationer och utmaningar, vi lever i en omvärld med snabba förändringar och höga krav på förändringstänk. Genom ett partnerskap med en coach får du möjlighet att utveckla dina förmågor och på så vis vässa din prestation så att du mer systematiskt når dina mål.

HR-projekt

För att nå ett tydligt mål effektivt kan projektformen vara den bästa vägen att nå dit. Du har hela tiden en dedikerad HR-konsult som projektleder och slutför projektet efter ert behov. Projektet kan till exempel vara att ta fram en personalhandbok, en employer branding-strategi med handlingsplan, en onboarding-process, ledningsgrupputveckling, driva ett rekryteringsprojekt, göra en kompetenskartläggning eller lönekartläggning.

Konsult inom HR

Bli konsult via oss

Är du idag en egen HR-konsult men vill vara en del av ett HR-community? Då tycker vi att du ska joina vårt HR-community och få uppdrag, nätverk och kompetensutveckling. Tillsammans är vi starkare och kan bidra till att företagen blir mer hållbara och framgångsrika.

Vi hyr ut dig som är riktigt vass inom HR och har rätt FAB-mindset! FAB-mindset innebär att du erbjuder modern HR och tror på att människor skapar framgång. Du ska kunna stå bakom våra värdeord som Brave, Creative & Fun och kunna leverera riktigt bra HR.