Inhouse rekrytering

Upplägget är helt anpassat efter det behov och förutsättningar som du har i ditt företag. Rekryteringen kan vara allt från 1 person till flera under ett år med varierande tidsåtgång. Inhouse rekrytering passar dig som behöver rekrytera in viktig personal till ditt företag men saknar resurser och/eller kompetens.

Om Inhouse rekrytering

När det är dags att rekrytera in viktig personal till ditt företag men saknar resurser och/eller kompetens kan det vara optimalt att hyra in en rekryterare som arbetar inhouse på företaget. Inhouse rekrytering innebär alltså att all rekrytering sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR. Rekryteringsprocessen drivs från start till mål: behovsanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, tester och framtagande av anställningsavtal samt eventuell förhandling med facket vid chefsrekrytering. Dessutom kan vi hjälpa dig med att ta fram en employer branding-strategi för att stärka arbetsgivarvarumärket och/eller en onboarding-process för att säkerhetsställa att det blir framgångsrik rekrytering.

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!