Inhouse HR

Med insikten om att medarbetare är den viktigaste resursen i ditt företag eller organisation kan du med en behovsanpassad HR anlita vass HR kompetens när du behöver. Inhouse HR innebär att HR arbetet sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR. Vi sitter på plats hos dig eller så jobbar vi remote – du väljer.

Om Inhouse HR

Du väljer hur ditt upplägg ska se ut och hur mycket som du vill använda oss. Men det viktiga är att vi agerar som din interna HR, vi lär känna dig och ditt företag. Som inhouse HR så jobbar vi brett inom hela HR området allt från att sätta strukturen och sätta de bästa processerna till att ta fram långsiktiga strategier och coacha ledning eller medarbetare. Vi kan allt från arbetsrätt och fackliga relationer till ledningsgruppsutveckling.

Vi är din HR partner och vi finns när du behöver oss.

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!