HR projekt

För att nå ett tydligt mål effektivt kan projektformen vara den bästa vägen att nå dit. Du har hela tiden en dedikerad HR-konsult som projektleder och slutför projektet efter ert behov.

Om HR projekt

Upplägget är helt anpassat efter det behov och förutsättningar som du har i ditt företag. Projektet kan vara allt från 1 månad till 1 år med varierande tidsåtgång. HR projekt passar dig som under en period har ett specifikt behov eller vill snabbt komma i mål med ett projekt inom HR, organisation, företagskultur eller liknade.

Projektet kan till exempel vara att ta fram en personalhandbok, en employer branding-strategi med handlingsplan, en onboarding-process, ledningsgrupputveckling, driva ett rekryteringsprojekt, göra en kompetenskartläggning eller lönekartläggning.

Så jobbar vi

Vi driver ditt HR-projekt från start till mål. Framgångsrikt, agilt och enkelt.

  • Kartläggning
  • Vi kartlägger ert behov och nuläge, vilka områden som vi ska arbeta med och definierar målet med projektet.

 
  • Projektplan
  • Vi tar fram en projektplan gällande upplägget med deadlines, tidsåtgång, aktiviteter och samarbete.

 
  • Utförande
  • När projektet är igång projektleder och driver FAB HR projektet från start till mål med utifrån från den projektplan vi har tagit fram. Vi arbetar agilt vilket innebär att vi anpassar oss under projektets gång utifrån de förutsättningar som finns i samråd med varandra.

 
  • Uppföljning & utvärdering
  • För att säkerhetsställa att projektet blir lyckat har vi löpande uppföljningar och utvärderingar av effekt och resultat vid delmål såväl som vid slutmål. Krävs det ytterligare åtgärder och/eller om behovet förändras tar vi fram en kompletterande handlingsplan för att nå slutmålet enligt dina förväntningar.

 

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!