HR coach

Idag möter du ständigt nya situationer och utmaningar, vi lever i en omvärld med snabba förändringar och höga krav på förändringstänk. Genom ett partnerskap med en coach får du möjlighet att utveckla dina förmågor och på så vis vässa din prestation så att du mer systematiskt når dina mål.

Om HR coach

Upplägget är helt anpassat efter den situation som just du befinner dig i och är en effektiv metod i förändring. Coachning är ett kraftfullt partnerskap för att utveckla och förstärka lärande och effektivitet. Du får nycklar till ett coachande förhållningssätt, som du har nytta av i relation till andra.

Så jobbar vi

  • Utvecklingsområde och mål
  • Vi kartlägger vilka områden som vi ska arbeta med och bestämmer det övergripande målet.

 
  • Nuläge och Roadmap
  • Vi identifierar nuläget och skissar på en roadmap från där vi är idag och dit vi vill.

 
  • Utvecklingsresan kan börja
  • I varje möte tar vi oss ett steg till mot utvecklingsmålet. Vi jobbar med de verktyg, tester eller formulär som är kraftfulla i just den här situationen.

 

Du blir bättre

Genom ett accelererande lärande om dig själv och din omvärld möter du lättare utmaningar och förändringar som du ställs inför.

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential”

ICFs definition av coaching

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!