Attraction

Oavsett storlek, bransch eller skede i företagets utveckling vill vi hjälpa dig attrahera rätt personal för ditt företag. Detta gör vi genom att bottna i företaget arbetsgivarvarumärke, det vi kallar för Employer Branding-arbete.

Så attraherar du och behåller rätt personal för ditt företag!

Genom att kartlägga, identifiera företagets unika Employer brand, som bygger på att det är äkta, trovärdigt och tydligt, tar vi fram en strategi och rekommenderade aktiviteter som bidrar till att stärka, anpassa eller behålla varumärket för er interna personal och som kommande rekryteringar.

Vi jobbar inifrån och ut utifrån nuläge och strategisk målbild. Vi kan även genomföra önskade HR-insatser som identifieras med exempelvis karriärsida, onboarding-process eller inriktade insatser internt som chefsutbildning.

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!