Inhouse HR & Flex-support 

Vi kan allt inom HR och erbjuder dig som har ett brett behov av stöd två olika HR-tjänster: Inhouse HR, där vi arbetar på plats i företagets namn, eller flexibel HR-support på några timmar i månaden vid behov.

Läs mer om våra tjänster Inhouse HR & FLEX-support.

Inhouse HR

Inhouse HR innebär att HR arbetet sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR. HR-konsulten blir kundens egna HR chef eller People and Culture specialist. Vi sitter på plats hos dig eller så jobbar vi remote – du väljer.

Du väljer hur ditt upplägg ska se ut och hur mycket som du vill använda oss. Men det viktiga är att vi agerar som din interna HR, lär känna dig och ditt företag.

Som Inhouse HR så jobbar vi brett inom hela HR området allt från att sätta strukturen och sätta de bästa processerna till att ta fram långsiktiga strategier och coacha ledning eller medarbetare. Vi kan allt från arbetsrätt och fackliga relationer till ledningsgruppsutveckling.

Vi är din HR partner och vi finns när du behöver oss.

Flex-support

Abonnera flexibel HR-support på ett fast pris baserat på överenskommet antal timmars HR support månadsvis. Du har därmed en trygg tillgång till en kunnigt HR-konsult löpande vid exempelvis personalärenden, arbetsrätt, chefsstöd, årliga lönekartläggningen osv.

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!