HR Kick-Off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!

Om HR Kick-Off

Upplägget passar dig som vill få en riktigt bra uppstart av ditt HR-arbete. Antigen i samarbete med en extern HR-partner i form av FAB HR eller behöver en snabb och konkret behovsanalys för uppstart av internt HR-arbete inom personal- och arbetsgivarfrågor. Vid önskemål definieras även vilka områden som vi i FAB HR kan stötta ditt företag utifrån våra behovsanpassade HR-tjänster. Det viktigt att kunna ge en spot-on leverans och det gör vi genom att först kartlägga behovet för dig och ditt företag.

  • Grundläggande HR

  • Vi startar med att gå igenom grunderna med HR utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Varför, vad och hur ser ett HR arbete ut? Allt från kompetensförsörjning, rekrytering till arbetsrätt och arbetsmiljökrav.

 
  • Kartläggning

  • Nästa steg är att kartlägga i vilket skede ni är i som företag och arbetsgivare. Är ni start up, scale up eller ett stort och etablerat företag? Vilka krav ställs beroende på storlek och verksamhet? Vad är era planer för framtiden? Hur påverkar det er som arbetsgivare?

 
  • Sammanställning & Actions

  • Avslutningsvis sammanställer vi vilken nivå ditt företag befinner sig på just nu och rekommenderar vilka actions som behövs idag och i framtiden för ett mer framgångsrikt och hållbart företag.

 

2018

Grundat

10+

Antal branscher

40+

Erfarenhet i år av riktigt bra HR