180c14b3-bb19-4941-b74d-56e76710f37e

Karolin Brönner

HR-partner & Coach

Karolin är people and business partner personifierad. Genom verksamhetsförståelse, kundfokus och med medarbetarskapet i centrum skapar hon förutsättningar att nå affärsmål med relevant HR-stöd hos våra kunder. Karolin har gedigen erfarenhet inom verksamhetsnära chefs- och ledningsstöd inom alla HR-områdets delar, i olika branscher såväl som verksamhetsområden både i Sverige och internationellt.

Hon kännetecknas av sitt varma hjärta, sin analytiska förmåga och sitt stora engagemang för medarbetarskapets inkludering, teamets kraft och ledarskapets betydelse.

Läs mer på LinkedIn eller