Attraction & Recruitment

Våra tjänster inom Attraction & Recruitment handlar om att attrahera och behålla rätt personal till företag oavsett storlek, bransch eller skede. Vi gör detta i företagets eget varumärke, där vi hjälper till med allt från rekrytering, employer branding-arbete, karriärsida till onboarding-processen i projektform enligt behov.

Läs mer om våra tjänster Recrutiment & Attraction.

Recrutiment

När det är dags att rekrytera in viktig personal till ditt företag men saknar resurser och/eller kompetens kan det vara optimalt att hyra in en rekryterare som arbetar inhouse på företaget. All rekrytering sker i ditt namn och hos dig men utförs av en extern HR-partner i form av FAB HR. Rekryteringsprocessen drivs från start till mål eller delar av processen: behovsanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, tester och framtagande av anställningsavtal samt eventuell förhandling med facket vid chefsrekrytering.

Dessutom kan vi hjälpa dig med att ta fram en employer branding-strategi för att stärka arbetsgivarvarumärket och/eller en onboarding-process för att säkerhetsställa att det blir framgångsrik rekrytering. Läs mer under vår tjänst Attraction.

Intresserad av en rekryteringsutbildning till rekryterande chefer? Läs mer här.

Attraction

Attraction – så attraherar du och behåller rätt personal för ditt företag!

Oavsett storlek, bransch eller skede i företagets utveckling vill vi hjälpa dig attrahera rätt personal för ditt företag. Detta gör vi genom att bottna i företaget arbetsgivarvarumärke, det vi kallar för Employer Branding-arbete.

Genom att kartlägga, identifiera företagets unika Employer brand, som bygger på att det är äkta, trovärdigt och tydligt, tar vi fram en strategi och rekommenderade aktiviteter som bidrar till att stärka, anpassa eller behålla varumärket för er interna personal och som kommande rekryteringar.

Vi jobbar inifrån och ut utifrån nuläge och strategisk målbild. Vi kan även genomföra önskade HR-insatser som identifieras med exempelvis karriärsida, onboarding-process eller inriktade insatser internt som chefsutbildning.

Grundat

Antal branscher

Erfarenhet i år av riktigt bra HR

HR Kick-off

Vill du få en övergripande bild om vad HR är och vilka actions som är aktuella för ditt företag? Då rekommenderar vi att vi träffas för en HR-workshop där vi tar fram en behovsanalys för ditt företag nu och i framtiden. En riktig HR kick-off helt enkelt!